Rydym yn Ei Wneud yn Fforddiadwy
i Ditch the Fax!

cofrestrwch heddiw ar gyfer a PREMIWM AM DDIM 90-DYDD TREIAL!

Dim contract. Dim cardiau credyd. Dim ffioedd sefydlu.

*Cysylltwch â Ni ar gyfer grwpiau o fwy na 3 meddyg a phrisio lleoliadau lluosog

Mae Rhwydwaith MedMatch yn ateb hawdd ar gyfer sicrhau bod eich cleifion yn cael y gofal sydd ei angen arnynt yn brydlon a'ch bod yn cadw mewn cysylltiad â'r arbenigwr.

 
 
Garry Millien, MD

Meddyg Ymarfer Teulu

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Rhwydwaith MedMatch?

Rhwydwaith MedMatch yw'r meddalwedd atgyfeirio meddygol cwbl electronig cyntaf, felly gallwch chi gael gwared ar eich system eFax EHR aneffeithlon.
Mewn un lleoliad cyfleus, gall defnyddwyr wneud ac olrhain atgyfeiriadau, dod o hyd i feddygon ar gyfer eu cleifion, a sicrhau a
continwwm gofal di-dor.
Mae Rhwydwaith MedMatch yn arbed amser ac arian i chi fel y gallwch chi wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud orau: helpu cleifion i fyw bywydau iachach.

Sut mae Rhwydwaith MedMatch yn gweithio?

Mewn gair, mae'n hawdd. Cofrestrwch ar gyfer Rhwydwaith MedMatch, cofrestrwch eich ymarfer, a dechreuwch wneud, olrhain a rheoli gwell
cyfeiriadau ––heddiw.
Mae Rhwydwaith MedMatch yn rhag-gymhwyso yswiriant cleifion, yn trefnu apwyntiadau yn awtomatig, ac yn anfon nodiadau atgoffa cleifion. Dim mwy o chwarae tag ffôn gyda swyddfeydd eraill. Dim mwy o gloddio trwy ôl-groniadau o gofnodion i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol.
Mewn geiriau eraill, dim mwy o gleifion yn mynd ar goll yn y siffrwd.

Oes gennych chi gwestiynau o hyd? Edrychwch ar rai cyffredin yma