MedMatch Rezo
Kesyon moun poze souvan

 • Dann liv pou wè Doktè Swen Prensipal li a, Doktè Dorian, apre li te soufri doulè nan jenou pandan plizyè semèn epi li pa montre okenn siy amelyorasyon. Doktè Dorian evalye Dann ak rekòmande yon referans bay yon Espesyalis. Biwo Dr Dorina gen de opsyon:
  Opsyon # 1: Rekòmandasyon dirèk
  Opsyon #2 ePreskri
 • Manadjè Biwo Doktè Dorian Jen konekte sou MedMatch Network, lokalize yon chirijyen òtopedik ki gen revizyon pozitif ki aksepte asirans Dann lan, epi fè referans la pou pwochen plas ki disponib.
 • MedMatch Rezo pre-kalifye Asirans Dann lan ak orè konsiltasyon an otomatikman.
 • Jen telechaje dosye pasyan Dan yo nan pòtal rezo MedMatch la.
 • MedMatch Rezo voye rapèl Dann nan randevou kap vini an atravè tèks.
 • Manadjè Biwo devan Dr.Dorian voye yon lyen bay Dann li ouvri sou aplikasyon pasyan MedMatch Network la.
 • Dann chwazi nan yon lis founisè prekalifye, orè, epi konfime pwòp randevou li.
 • Dr Quinn voye nòt konsiltasyon yo Doktè Dorian atravè pòtal MedMatch Network la, kidonk okenn nan yo pa rate yon bat nan kontinyèl swen Dann lan.

**Pou aprann plis sou ePrescribe sou platfòm Rezo MeMatch la, tanpri bay yon demonstrasyon sou lyen ki anwo a

Si ekip Dr Quinn te konte sou EHR eFax, chans pou referans Dann pèdi nan chefeul la te 50%. Gras a MedMatch Network, Dann te kapab jwenn swen ki nesesè pou jere doulè ki rete anvan li te vin pi grav.

Jodi a. Kòmanse fasil. Pa gen okenn lojisyèl enstale ak platfòm ki baze sou nwaj MedMatch Network la, tou senpleman klike isit la epi anrejistre pratik ou pou kòmanse fè, resevwa, ak jere referans amelyore.

Li pran kat anplwaye aplentan pou jere yon sèl rekòmandasyon medikal ak sistèm aktyèl EHR eFax ak kontinuèl retounen-vini pou pran randevou. Anplis de sa, li ka pran jiska 2 semèn an mwayèn pou pwograme ak konfime randevou yon pasyan Sa a vide resous ki soti nan biwo medikal twòp travay, ki deja ap lite ak yon pri flit referans nan prèske yon milyon dola pou chak doktè chak ane.

Avèk MedMatch Network, se sèlman yon anplwaye ki nesesè pou jere referans medikal yo. Sistèm jesyon referans ou a kenbe nan yon sèl kote ki pratik, sa ki fè li fasil pou anplwaye biwo yo fè ak konfime referans, osi byen ke telechaje dosye pasyan yo, epi pou doktè yo kominike atravè kontinyèl swen an.

Plis tan sove = plis lajan tounen nan pòch ou. Se sa nou rele yon scénario win-win.

MedMatch Network fè li fasil pou pasyan yo rankontre doktè lè li otomatikman koresponn ak moun ki aksepte asirans yo nan premye randevou ki disponib epi lè li voye rapèl tèks ki mennen ale nan randevou a.

Pa gen plis tann mwa nan fen pou yon randevou, sèlman pou chèche konnen doktè a pa aksepte asirans yo ankò. Pa gen plis referans faks pèdi nan chefeul nan yon biwo okipe epi pa janm jwenn pwograme. Pa gen plis ap tann kontinuèl, souvan nan doulè, ki pa gen okenn fen nan je.

Avèk MedMatch Network, pasyan yo jwenn èd yo bezwen e yo merite nan yon fason apwopriye.

MedMatch Network se yon rezo ki baze sou nwaj ki gen plis pase 1.7 milyon pwofil founisè medikal ki ka chèche, ki fasilite jesyon referans pasyan yo ak echanj enfòmasyon an sekirite.

Avèk EHR eFax, itilizatè yo ka tou senpleman voye faks ak referans ak yon koneksyon entènèt.

 • Jenere referans elektwonik pasyan yo bay Espesyalis ak Sèvis Segondè
 • Pre-kalifye nan/soti nan rezo pasyan asirans
 • Swiv dènye enfòmasyon sou referans yo

 • Oto-raple pasyan yo sou randevou atravè tèks ak imèl
 • Revize evalyasyon kanmarad ak nòt pwofesyonèl doktè jeneralis, PCP, ak espesyalis yo
 • Etabli epi kenbe yon rezo founisè ou fè konfyans
 • Echanje oswa transfere dosye medikal pasyan yo an sekirite
 • Konekte plizyè kalandriye biwo pou planifye pasyan yo
 • Sovgad dosye nan nwaj la
 • Entegre ak dosye sante elektwonik ki deja egziste (EHR)

Avèk EHR eFax, jiska 50% Doktè Swen Prensipal yo pa konnen si pasyan yo te menm wè Espesyalis yo te refere yo. Pou yon endistri ki fòme ak moun ki vle sove lavi, twòp pasyan yo tonbe nan fant yo.
Teknoloji inik ki baze sou nwaj MedMatch Network a rezoud pwoblèm sa a.

Apre yon peryòd esè GRATIS PREMIUM, w ap gen opsyon pou w rete sou plan PREMIUM la oswa pou w pa itilize plan NETWORK la.
Manb PREMIUM gen yon frè abònman $69/mwa (faktire chak ane) oswa $99/mwa (faktire chak mwa).
Manb NETWORK pa gen okenn frè abònman.
Pa gen okenn frè pou fè referans. Gen yon frè tranzaksyon $0.95 pou randevou ki pwograme apre peryòd esè a.

Wi, MedMatch Network se 100% HIPAA-konfòme.

MedMatch Network swiv rekòmandasyon biwo Dwa Sivil (OCR) Health and Human Rights (HHS) pou rete konfòme HIPAA lè li fè odit anyèl sa yo:

 • Evalyasyon Risk Sekirite
 • Odit Estanda Konfidansyalite
 • HITECH Soutit D Konfidansyalite Odit
 • Odit Estanda Sekirite
 • Odit Byen & Aparèy
 • Odit sit fizik

Nenpòt twou vid ki genyen oswa defisyans yo dokimante ak etap ratrapaj apwopriye. MedMatch Network gen règleman ak pwosedi an plas pou règleman anyèl HIPAA sou vi prive, sekirite ak notifikasyon vyolasyon. Antanke manm MedMatch Network, ou dakò ak tèm ak kondisyon itilizasyon nou yo ki pwolonje, men se pa sa sèlman, kondisyon yon akò asosye biznis.

x ->